Cаша Малахов

Cаша Малахов

Фак, хапо сало
 

Currently employed at Хапо сало, Суасу, 2 ES Assistance

Previous: 3232

 

Studying at МГУ Им. М.В.Ломоносова, Уакак

 

    Summary

    кукукмукау

Experiences

Уакак, Суджа

акуак, ауккаау

From март 2001 to Present
аукк
 

сауас

At Суасу

From 2001 to Present
 

Фак

At Хапо сало

From 2001 to Present
 

32323

At 3232

март 2001
323
 

Skills

 
  • 23232

Langues parlées

 
  • Русский